- ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติรวม

- ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ (รวม NG และ LNG)