- ปริมาณการใช้ก๊าซโปรเพน

- ปริมาณการใช้ก๊าซโปรเพน จำแนกตามจังหวัด/ประเภทธุรกิจ